9 Soorten Infographics en Wanneer U deze Moet Gebruiken [+ Infographic Sjablonen]

By Indra, Jul 28, 2019

Wilt u weten welk type infographic het beste past bij uw informatie? Dan is dit dé gids voor u.

De infographic lay-out die u gebruikt zal afhankelijk zijn van het doel van uw infographic, evenals het type gegevens dat u wilt visualiseren.

Het probleem? Er zijn allerlei verschillende infographic stijlen. Genoeg om het overweldigend te maken, vooral als u onbekend bent met het maken van infographics.

We hebben de infographics in de Venngage sjablonen galerij onderverdeeld in 9 verschillende soorten infographics.

9 van de meest populaire soorten infographics zijn:

 1. Statistische infographics
 2. Informatieve infographics
 3. Tijdlijn infographics
 4. Proces infographics
 5. Geografische infographics
 6. Vergelijkende infographics
 7. Hiërarchische infographics
 8. Lijst infographics
 9. Cv infographics

 

Deze korte videogids geeft u een overzicht van de 9 soorten infographics en wanneer deze het beste gebruikt kunnen worden:

 

Laten we dieper ingaan op elk type infographic en de details hiervan.

1. Statistische infografic-sjablonen

Als u enquêteresultaten wilt visualiseren, gegevens uit meerdere bronnen wilt presenteren of een back-up wilt maken van een argument met relevante data, dan zal een statistische infographic uw doel zeker dienen.

Een statistische infographic legt de nadruk op uw data. De lay-out en het beeldmateriaal zullen u helpen het verhaal achter uw gegevens te vertellen. 

Uw middelen om het verhaal te vertellen kunnen diagrammen, iconen, afbeeldingen en opvallende lettertypen omvatten.

Deze infographic gebruikt bijvoorbeeld een icoon om elk stukje statistiek te illustreren:

statistical infographic


En dit statistische infographic-sjabloon maakt gebruik van een combinatie van dikke lettertypen en kleurrijke iconen om de aandacht te vestigen op elk statistisch gegeven:

statistical infographic template


Een ander voorbeeld van een statistische infographic die gegevens visualiseert komt uit deze lokale SEO studie rapportage.

Tegelijkertijd is dit statistische infographic-sjabloon gevarieerder in opzet. Het ontwerp combineert taartdiagrammen, iconen en een tijdlijn:

statistical infographic template


Als u een paar belangrijke statistische gegevens heeft die u wilt benadrukken, kunt u ook voor een meer onconventionele vormgeving kiezen.

Een bubbelvormige of wolkvormige lay-out kan elk statistisch gegeven helpen opvallen en tegelijkertijd een hiërarchie van informatie creëren. Zet simpelweg uw belangrijkste statistische data in de grootste luchtbel en verminder vervolgens de grootte van de andere luchtbellen:

statistical infographic template


Goede gewoontes voor het maken van een statistische infographic:

 • Zoek naar het verhaal achter uw data en laat dit doorschijnen in uw ontwerp.
 • Varieer de soorten datavisualisaties die u gebruikt, zoals diagrammen, iconen en tekst.
 • Zet een beschrijvende infographic titel neer die context verleent aan de gegevens.
 •     Benadruk de belangrijkste gegevens door een contrasterende kleur te gebruiken of het nummer te koppelen aan een icoon.

Wilt u meer statistische sjablonen en ontwerptips? Lees dan onze gids voor het maken van statistische infographics.

2. Informatieve infographic-sjablonen

Een informatief infographic-sjabloon is ideaal wanneer u een nieuw of gespecialiseerd concept duidelijk wilt communiceren, of wanneer u een overzicht wilt geven van een onderwerp. 

Een informatieve infographic wordt meestal onderverdeeld in secties met beschrijvende kopteksten. Door elke sectie een nummer te geven, zorgt u ervoor dat het ontwerp van uw infographic op logische wijze voortvloeit. Bovendien hebben we ontdekt dat mensen een voorkeur hebben voor infographics met nummers in de titel

Dit informatieve infographic-sjabloon is een van onze meest populaire sjablonen to nu toe. Het houdt de informatie beknopt met 5 punten. Beschrijvende kopteksten en illustratieve iconen helpen om elk punt duidelijk over te brengen:

informational infographic template


Maar u hoeft geen chronologische volgorde aan te houden. Heeft u een aantal tips of feiten die geen vaste volgorde vereisen? Dan kunt u kiezen voor een cirkelvormige lay-out:

informational infographic template


Gebruik ontwerptrucs zoals een kleurverandering en verandering van richting om mensen bezig te houden met uw infographic. Dit informatieve infographic-sjabloon wisselt bijvoorbeeld tussen drie verschillende achtergrondkleuren voor elke sectie:

informational infographic template


Het toevoegen van decoratieve randen rond elk deel kan ook een beetje flair toevoegen aan een verder eenvoudig ontwerp. Dit infographic-sjabloon vindt bijvoorbeeld evenwicht tussen decoratief en functioneel:

informational infographic template


Goede gewoontes voor het ontwerpen van informatieve infographics:

 • Geef elke sectie een beschrijvende koptekst zodat de informatie duidelijk is.
 • Nummer uw secties om de informatiestroom te bevorderen.
 • Wissel tussen verschillende kleuren, soorten beeldmateriaal en richtingen om de lezers betrokken te houden.
 • Illustreer concepten met behulp van iconen en afbeeldingen.

Leer meer over het samenvatten van content, zoals een blogpost of verslag en hoe u deze visueel kunt presenteren als een infographic.

3. Tijdlijn infographic-sjablonen

Tijdlijninfographics zijn een effectieve manier om de geschiedenis van iets te visualiseren, om belangrijke data te markeren of om een overzicht van gebeurtenissen te creëren.

Omdat mensen de neiging hebben om de tijd als iets ruimtelijks te interpreteren, kan beeldmateriaal zoals een tijdlijn infographic helpen een duidelijker beeld van een tijdsbestek te creëren. Visuele hulpmiddelen zoals lijnen, iconen, foto’s en labels helpen allemaal om punten in de tijd te markeren en uit te leggen.

Dit eenvoudige tijdlijnsjabloon benadrukt bijvoorbeeld elk jaar met een groter lettertype. Elk punt in de tijd wordt geïllustreerd met een kleurrijk icoon:

timeline infographic template


Een visuele truc om het tijdsverloop te laten zien is het gebruik van een kleurverloop.

Bekijk hoe de progressie van kleur in dit tijdlijnsjabloon helpt te demonstreren hoe iets van het verleden naar het heden verloopt. De donkerdere kleur aan de linkerkant trekt de aandacht naar het begin van de tijdlijn:

timeline template


Het afwisselen van verschillende kleuren voor elk punt in de tijd kan ook helpen de blik van de lezer langs de tijdlijn te begeleiden:

timeline infographic template


Goede gewoontes voor het ontwerpen van een tijdlijn infographic:

 • Gebruik een centrale lijn om de verschillende punten in de tijd met elkaar te verbinden.
 • Gebruik een dikgedrukt, contrasterend lettertype om het jaar of de naam van elk evenement te markeren.
 • Illustreer elk punt in de tijd met een eenvoudig icoontje.
 • Geef indien nodig een korte beschrijving voor elk punt in de tijd.

Op zoek naar meer tijdlijnsjablonen, voorbeelden en ontwerptips? Lees onze gids voor het maken van tijdlijn infographics en onze post met 20 voorbeelden van tijdlijnsjablonen.

 

4. Proces infographic-sjablonen

Terwijl een tijdlijn infographic de punten in de tijd benadrukt, is een proces infographic ideaal om een samenvatting of overzicht te geven van de stappen in een proces.

Met behulp van proces infographics kunt u elke stap vereenvoudigen en verduidelijken. De meeste proces infographics volgen een eenvoudige stroom van boven naar beneden of van links naar rechts. Het nummeren van de stappen zal ervoor zorgen dat uw proces eenvoudig te volgen is.

Dit proces infographic-sjabloon gebruikt bijvoorbeeld een andere kleur voor de kopteksten van elke stap. Merk op hoe de kleuren van de genummerde iconen aan de rechterkant van de infographic overeenkomen met de kopteksten.

process infographic template


Om uw informatiestroom te bevorderen gebruikt u richtingaanwijzers zoals pijlen, lijnen en andere vormen die de blik van de lezer in een bepaalde richting wijzen.

Dit proces infographic-sjabloon gebruikt bijvoorbeeld verschillende kleuren voor de kopteksten van elke stap. Deze eenvoudige samenvatting is perfect om op te nemen in een presentatie of video.

process infographic template


Als u veel stappen heeft die in één proces infographic moeten passen, probeer dan een slangvormige lay-out te gebruiken. Uw stappen zullen zo in principe in een S-vorm over de pagina heen en weer slingeren. Dit zal u helpen ruimte te besparen:

process infographic template


Goede gewoontes voor het creëren van een proces infographic.

 • Nummer elke stap in uw proces om deze volgbaar te maken.
 • Gebruik een S-vormige lay-out om veel stappen op één pagina te plaatsen.
 • Gebruik visuele aanwijzingen zoals pijlen om aan te geven waar men vervolgens moet kijken.
 • Schrijf uw kopteksten in een ander lettertype of andere kleuren dan de andere tekst om deze op te laten vallen.

Wilt u meer proces infographic-sjablonen en visualisatie tips? Bekijk dan onze gids voor het maken van proces infographics.

 

5. Geografische infographic-sjablonen

Wilt u locatiegebaseerde gegevens, demografische gegevens of grote hoeveelheden gegevens visualiseren? Probeer in deze gevallen een geografisch infographic-sjabloon te gebruiken.

Geografische infographics gebruiken kaartdiagrammen als voornaamste beeldmateriaal. Verschillende soorten kaartdiagrammen werken beter voor verschillende soorten gegevens.

Dit geografische infographic-sjabloon gebruikt bijvoorbeeld een heatmap om regio’s hiërarchisch weer te geven.

geographic infographic template


Als u echter eenvoudigweg locaties op een kaart wilt aanwijzen, gebruikt u iconen en korte labels:

geographic infographic template


Geografische infographic-sjablonen kunnen ook worden gebruikt gegevens per regio of bevolkingsgroep te vergelijken. U kunt dit doen door meerdere kaarten naast elkaar te plaatsen.

Dit geografische infographic-sjabloon gebruikt bijvoorbeeld kaarten van verschillende landen om een uitsplitsing van de Amerikaanse bevolking per ras te vergelijken:

geographic infographic template


Goede gewoontes voor het ontwerpen van een geografische infographic:

 • Gebruik een heatmap om de dichtheid per gebied te visualiseren en om een hiërarchie van gegevens te creëren.
 • Gebruik een reeks aan kaarten om locatie gebaseerde informatie te vergelijken of om veranderingen in de tijd te weergeven.
 • Gebruik duidelijke labels op een kaart om het makkelijker te maken uw gegevens in één oogopslag te begrijpen.

Wilt u meer geografische infographic-sjablonen, voorbeelden en ontwerptips? Daar hebben we een geografische infographic ontwerpgids voor.

 

6. Vergelijkende infographic-sjablonen

Veel mensen hebben moeite met het kiezen tussen meerdere opties.

catsup

Of u nu opties op een onbevooroordeelde manier wilt vergelijken, of één optie beter wilt laten lijken, een vergelijkende infographic kan dit beide doen.

Vergelijkende infographics worden meestal verticaal of horizontaal in tweeën gesplitst, met aan elke kant één optie.

Dit vergelijkende infographic-sjabloon biedt bijvoorbeeld een onbevooroordeelde vergelijking van twee telefoons. De specificaties van de telefoon staan in het midden van de infographic, waardoor het gemakkelijk is om beide opties te vergelijken.

comparison infographic template


Gebruik contrasterende kleuren om twee opties te onderscheiden. U kunt ook een heldere, meer in het oog springende kleur gebruiken om de optie te benadrukken die u wilt dat lezers kiezen.

Deze vergelijkende infographic-sjabloon gebruikt contrasterende kleuren om het verschil tussen beide opties te benadrukken:

comparison infographic template


Als u meer dan twee dingen wilt vergelijken kunt u niet simpelweg uw infographic in tweeën delen. In plaats daarvan kunt u uw infographic in meerdere kolommen of rijen verdelen.

comparison infographic template


Goede gewoontes voor het maken van een vergelijkende infographic-sjabloon:

 • Verdeel uw infographic in tweeën om twee opties te tonen.
 • Verdeel uw infographic in kolommen of rijen om meer dan twee opties te tonen.
 • Haal en houd twee opties uit elkaar door contrasterende achtergrondkleuren te gebruiken.
 • Gebruik een fellere kleur om de optie te benadrukken die u wilt dat uw lezers kiezen.

Lees onze infographic ontwerpgids voor meer dan 20 vergelijkende sjablonen en ontwerptips.

 

7. Hiërarchische infographic-sjablonen

Een hiërarchische infographic kan informatie van grootst to kleinst ordenen.

Een bekend voorbeeld hiervan is de piramide van Maslow die de behoeftes van de mens ordent. De belangrijkste behoeften van de mens staan aan de basis van de piramide, oplopend tot de minst belangrijke behoeften van de mens in het kleinste segment aan de top.

pyramid chard template

U kunt een soortgelijke piramide diagram gebruiken voor allerlei hiërarchische informatie. Deze hiërarchische infographic-sjablonen geven bijvoorbeeld de meest effectieve leermethoden weer, met aan de voet de methode die ervoor zorgt dat de lesstof het beste blijft hangen:

hierarchical infographic template


Om een bevelstructuur te visualiseren, of om te laten zien hoe iets in delen is opgesplitst, gebruikt u een organisatie stroomdiagram. Deze hiërarchische infographic template maakt bijvoorbeeld gebruik van twee organisatorische stroomdiagrammen om de hiërarchische structuur van een bedrijf weer te geven:

organizational chart template


Klik op het bovenstaande sjabloon om met onze online organisatorische diagram maker aan de slag te gaan. Pas het sjabloon naar eigen wens aan – geen ontwerpervaring vereist.

8. Lijst infographic-sjablonen

Als u een verzameling tips wilt delen, een lijst met bronnen of een lijst met voorbeelden, waarom maakt u dan niet … een lijst infographic!

Lijst infographic-sjablonen zijn over het algemeen best eenvoudig – het doel is om ze opvallender te maken dan een simpele lijst. Beeldmateriaal zoals iconen kunnen opsommingstekens vervangen en creatieve lettertypen en kleuren kunnen elk onderdeel op laten vallen.

Het nummeren van de punten in uw lijst zal uw informatiestroom verbeteren. Dit lijst infographic-sjabloon gebruikt verschillende gekleurde cirkels om elk nummer in het oog te laten springen.

list infographic template


Het feit dat uw content een lijst is, betekent niet dat u de bekende van-boven-tot-onder opmaak moet volgen.

Deze lijst infographic volgt bijvoorbeeld geen vastgelegde volgorde. In plaats daarvan cirkelen de punten rond het hoofdonderwerp, met verschillende achtergrondkleuren om elk punt op te laten vallen:

list infographic template


Zoek naar creatieve manieren om de punten in uw lijst op te stellen. Speel met de verwachtingen van uw publiek en voeg opvallende ontwerpelementen toe om ze iets heel anders te geven om naar te kijken.

Deze lijst met infographic-sjablonen maakt bijvoorbeeld gebruik van een S-vormig sjabloon om uw ogen heen en weer te laten bewegen over de pagina. De felgekleurde iconen contrasteren met de blauwe achtergrond, wat het ontwerp spannend maakt:

list infographic template


Goede gewoontes voor het creëren van een lijst infographic:

 • Nummer de punten in uw lijst om de informatiestroom te bevorderen.
 • Vervang opsommingstekens door iconen om uw punten te illustreren.
 • Varieer de kleur van de lettertypen, achtergronden of iconen van elk punt om uw ontwerp aantrekkelijk te houden.
 • Probeer onconventionele lay-outs zoals S-vormige lay-outs of ronde lay-outs.

 

9. Infographic CV-sjablonen

Nu de huidige arbeidsmarkt zo verzadigd is, moeten werkzoekenden creatieve manieren vinden om zich te onderscheiden van de concurrentie. Daarom zijn infographic CV’s de laatste jaren steeds populairder geworden.

Infographic CV’s zullen in de meeste gevallen niet in staat zijn een traditioneel CV volledig te vervangen. Ze zijn echter een geweldig document om mee te nemen naar een interview, om te publiceren op uw portfoliosite of om mee te sturen bij een sollicitatie per e-mail.

Dit infographic CV-sjabloon heeft bijvoorbeeld een gedempt, minimaal kleurschema. Eenvoudige iconen en een zijbalk voegen subtiele versieringen toe aan het ontwerp:

infographic resume template


Ontwerp een CV-koptekst die je vaardigheden en ervaring weerspiegelt. Dit infographic CV-sjabloon gebruikt bijvoorbeeld een simpele mindmap met illustratieve iconen om de ervaring van de kandidaat te visualiseren:

infographic resume template


Geef uw infographic CV een decoratieve rand die uw persoonlijkheid of persoonlijke merknaam weerspiegelt. Zo roept de groeie, blad-vormige rand van dit infographic CV-sjabloon een kalmerend, vriendelijk gevoel op. Perfect voor een klantenservice adviseur:

infographic resume template


Goede gewoontes voor het ontwerpen van infographic CV’s:

 • Ontwerp een koptekst voor uw CV die uw persoonlijkheid of persoonlijke merknaam weergeeft.
 • Verfraai uw infographic CV door het toevoegen van bedrijfslogo’s, iconen en datavisualisaties.
 • Gebruik staaf- of lijngrafieken om winst of groei te weergeven.
 •     Gebruik woordwolkjes om relevante trefwoorden zoals vaardigheden of waarden te visualiseren.

Bent u op zoek naar een meer diepgaande gids voor het maken van een infographic CV? Klik dan hier.

Of bekijk onze verzameling van meer dan 20 infographic CV-sjablonen.

BONUS: Infographic diagrammen

Als u eenmaal een lay-out voor uw infographic hebt gekozen, is de volgende stap uitzoeken hoe u uw gegevens met behulp van diagrammen kunt visualiseren. Afhankelijk van uw gegevens en het doel van uw infographic, kunt u een reeds bestaande diagram in een sjabloon veranderen in iets dat beter bij uw doel past.

Bij Venngage gebruiken we de ICCOR-methode om de beste diagrammen te kiezen. De soorten diagrammen die u kiest, moeten afhankelijk zijn van het doel van uw diagram.

ICCOR – een Engels acroniem – staat voor:

 • Inform: ofwel “informeer”. Breng één belangrijke boodschap of gegevenspunt dat niet veel context nodig heeft om begrepen te worden.
 • Compare: ofwel “vergelijk”. Toon overeenkomsten of verschillen tussen waarden of delen van een geheel aan.
 • Show Change: ofwel “demonstreer verandering”. Visualiseer tijd- of ruimtegebonden trends.
 • Organize: ofwel “organiseer”. Toon groepen, patronen, rangschikking of volgorde aan.
 • Reveal Relationships: ofwel “geef relaties weer”. Laat correlaties tussen variabelen of waarden zien.

Deze infographic vat samen hoe u de juiste diagram kunt kiezen, afhankelijk van uw doelstellingen:

types of infographics


Met deze 9 essentiële typen infographics bent u in staat om de meeste soorten informatie te visualiseren.

Nog steeds in de war over wat een infographic nou eigenlijk is en waarom u er een zou willen gebruiken? Onze post, Wat is een Infographic?, zal u alles vertellen wat u moet weten.

Klaar om een infographic te ontwerpen? Deze korte video laat u zien hoe u in 5 stappen een infographic maakt:


9 Soorten Infographics en Wanneer U deze Moet Gebruiken [+ Infographic Sjablonen]
Rate this post